deze brief is onder de buurtbewoners verspreid

 

1 juni 2018

alinea over verkeerssituatie toegevoegd

 

 

20 mei 2018

Beste bewoner(s),

 

Met dit bericht willen wij u op de hoogte stellen van twee evenementen in uw directe woonomgeving. In het lang weekend van 8, 9 en 10 juni 2018 vinden twee evenementen plaats waarvoor de Gemeente Amsterdam vergunning heeft gegeven. Het gaat om het muziekfestival Komm Schon Alter in de Tuinen van West op zaterdag 9 juni en de 47ste editie van de Amsterdam Sevens op het Sportpark De Eendracht in het rugbystadion en omringende velden op zaterdag en zondag 9 en 10 juni. Op vrijdagmorgen 8 juni vindt daar een rugby scholentoernooi plaats en op de vrijdagmiddag een toernooi van de organisatie Turnover.

 

Het doel van deze berichtgeving is vooral om mogelijk verkeer -en geluidoverlast aan te kondigen. Daarnaast bieden wij ook de communicatiemogelijkheden, zowel vooraf, als tijdens en mogelijk ook na het evenement. Op essentiële aspecten als geluidoverlast, tijdstippen en voor het verkeer afgesloten gebieden wordt in deze brief specifiek ingegaan. 

 

Beide evenementen worden georganiseerd voor mensen uit Amsterdam en daarbuiten. Het eerste genoemde evenement kenmerkt zich door elektronische muziek, optredende bands en een theaterprogramma in de open lucht. Het andere evenement is een internationale topsportactiviteit, waarbij op het tijdelijk opgebouwde horecaplein ook in de open lucht muziek aan de bezoekers wordt aangeboden.  

 

Voorop staat dat wij er alles aan hebben gedaan om de mogelijke overlast binnen de wettelijke normen te houden. Hiervoor zijn met de organisatoren strikte afspraken gemaakt en neergelegd in de vergunningen afgegeven door de Gemeente Amsterdam. 

 

Tijden van de evenementen

   • Amsterdam Rugby Sevens op 8 juni 2018 vanaf 08.00 tot 21.30 uur
   • Amsterdam Rugby Sevens op 9 juni 2018 vanaf 08.00 tot 21.30 uur
   • Festival Komm Schon Alter op 9 juni 2018 vanaf 12.00 tot 23.00 uur
   • Amsterdam Rugby Sevens  op 10 juni 2018 vanaf 08.00 tot 21.30 uur

 

Soundcheck

Op donderdag 7 juni 2018 wordt tussen 16.00 en 17.00 uur een soundcheck gedaan op het sportpark voor de Amsterdam Sevens. Op vrijdag 8 juni worden de systemen van het Komm Schon Alter festival getest tussen 16.00 en 18.00 uur.  De geluidssystemen van beide evenementen worden om de beurt voor een kort moment aangezet om te controleren of de apparatuur naar behoren werkt. 

 

Op- en afbouw

Voordat de evenementen beginnen is er een periode waarin de tijdelijke voorzieningen worden opgebouwd. Na de evenementen worden die voorzieningen weer afgebouwd en de gebruikte terreinen opgeruimd. Hiervoor worden de locaties gedeeltelijk afgesloten. Ten tijde van deze periode zijn de terreinen te beschouwen als een bouwplaats, met maatregelen voor veiligheid als gevolg. De op- en afbouw activiteiten vinden plaats vanaf 4 tot 14 juni 2018 tussen 8.00 en 19.00 uur.

 

Geluidoverlast

In de evenementenvergunningen is uitvoerig aandacht besteed aan de bepaling van de toegestane geluidsniveaus. Met behulp van geluidsmodellen is voorspeld wat de geluidsdruk op de dichtstbijzijnde woningen zal zijn bij een bepaald volumeniveau vanaf de geluidsbronnen. Ten tijde van de evenementen zullen bij ieder podium van het Festival Komm Schon Alter, het horecaplein van de Amsterdam Rugby Sevens en de dichtstbijzijnde gevels een online meetstation worden geplaatst, waar zowel de organisaties als de gemeente Amsterdam zullen waarnemen of de gemaakte afspraken over geluid worden nagekomen. Het uitgangspunt is dat de toegestane geluidsgrenzen in de vergunningen worden voldaan. 

 

Tóch kan het zijn dat u een zekere mate van geluidsoverlast ervaart. U kunt uw klacht hierover aan de gemeente melden via het telefoonnummer: 14020 of via www.amsterdam.nl met zoekterm “melding openbare ruimte”. 

 

Verkeerssituatie

Op 9 en 10 juni geldt er éénrichtingsverkeer richting het zuiden Joris van den Berghweg vanaf de kruising Tom Schreursweg / Joris van den Berghweg richting de kruising Joris van den Berghweg / Nico Broekhuysenweg. Tevens is er éénrichtingsverkeer ingericht op de Nico van Broekhuysenweg, vanaf de kruising Joris van den Berghweg / Nico Broekhuysenweg naar de kruising Nico Broekhuysenweg / Bok de Korverweg.

 

Mocht u vragen hebben over de evenementen, kunt u de organisaties bereiken op de e-mailadressen:

– Festival Komm schon Alter : festivalvragen@gmail.com

– Amsterdam Rugby Sevens : info@amsterdamsevens.com

 

Dank u wel voor uw aandacht.

De organisatie van beide evenementen